Call Name Himeko

Date of Birth 

Data di Nascita

03 feb 2018

03/02/2018

Land of Birth

Luogo di Nascita

Italy

Italia

Colour

Colore

Red and White

Fulvo Bianco

HD Check

Controllo displasia

Too joung

 BENKEI GO KODAIAN INUMA KENSHA USHIWAKAMARU GO RYUUHOU YAMAGAMI  JINRYUU GO HANYUU SAIJOU CH
 SAI NO KAEDE GO RYUUHOU YAMAGAMI
 I'EMIKO DE LA VALLEE DES SAMOURAIS  TOUYUU GO KYUUSHUU
 BISEI GO TAMBA OOMAE
 KUSHIKI GO DI CASA SAPORITO  MIKUNY GO DI CASA SAPORITO KUNISU GO SENSHUU TAKASH I HAMASOU
NAO GO SHIRAI
 SEKY GO DI CASA SAPORITO KENSHIN GO KOUYAZAN MIYAUCHISOU
KIRIOSHI GO DI CASA SAPORITO