Call Name Tetsu

Date of Birth 

Data di Nascita

15 JAN 2012

15/01/2012

Land of Birth

Luogo di Nascita

 

Japan

Giappone

Colour

Colore

 

Sesame

Sesamo

HD Check

Controllo displasia

A(0)

 TESSHIN GO OOSAKA KARATO  YAMASHIRO NO RYUUKO GO KYOUTO DAIGO KENSHA RYUUKO GO KYOUTO DAIGO KENSHA
YURI GO KYOUTO DAIGO KENSHA
 SACHIHIME GO OOSAKA KARATO RYUUKO GO KYOUTO DAIGO KENSHA
FUKUHARUHIME GO OOSAKA KARATO
 SHUUEI NO UMEHAN GO SHUUEISOU  GOMAFUKU GO SHUUEISOU TENJUMARU GO SHUUEISOU
BENIFUSAME GO SHUUEISOU
 KYOUKASON NO UME GO KYOUKASON  KOROAKI GO SHUUEISOU
SHUUEI NO KYOUKA GO SHUUEISOU